Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

microDIAB

„Analiza interrelatiei dintre microbiota intestinala si gazda cu aplicatii in preventia si controlul diabetului de tip 2” (Acronim microDIAB), cod MySMIS 105065

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a implementat proiectul „Analiza interrelației dintre microbiota intestinală și gazdă cu aplicații în prevenția și controlul diabetului de tip 2”, cod SMIS 105065. Proiectul a fost implementat pe o durată de 60 de luni, în perioada 16.09.2016 – 15.09.2021, în localitatea Suceava. Proiectul finanţat în baza contractului cu nr. 120 din 16.09.2016 a avut o valoare totală de 9.331.538 de lei, din care 7.073.724,70 lei co-finanțarea Uniunii Europene (FEDR). Contractul a fost încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar pentru Cercetare, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României